Privacy Verklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Alle vragen en opmerkingen omtrent ons privacy beleid ontvangen wij bij voorkeur per email:privacy@bronwyn-lanvin.be

Of per gewone post kan ook: Bronwyn & Lanvin – Privacy – Mechelsesteenweg 180 – 2550 Kontich.

 

Verwerkingsdoeleinden

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van nieuwe aanvragen/leveringen, betalingsverkeer, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde informatie i.v.m. de bestelde diensten).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming: (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en (f) noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 

Overmaken aan derden

Om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen of indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte, die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons samenwerken.

Wij garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard zolang wij met u een actieve relatie hebben, en gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Ieder heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en deze persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Elk verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, verwerking of doorgave van uw persoonsgegevens of een bezwaar kan u ons schriftelijk melden op de hierbovenvermelde adressen.

 

Direct marketing

In principe doen wij niet aan direct marketing, met uitzondering van nuttige boodschappen met betrekking tot onze dienstverlening.  Wil u geen enkele boodschap meer ontvangen? U kan zich kosteloos verzetten tegen elke vorm van direct marketing door dit ons te laten weten via de hierbovenvermelde adressen.

 

Klacht

Mocht u van mening zijn dat wij fout hebben gehandeld of dat wij uw privacy hebben geschonden, aarzel niet dit ons direct te melden.  Wij engageren ons elke melding met de hoogste prioriteit te behandelen en zo snel mogelijk op te lossen.   Bent u niet tevreden over ons antwoord of oplossing, dan heeft u het recht klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).